Η καθημερινότητα, οι κοινωνικές απαιτήσεις, τα επιβαρυμένα εργασιακά περιβάλλοντα και πλέον και η πανδημία επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις και σε πολλά επίπεδα της προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Η εμπειρία του γονεϊκού ρόλου είναι πλούσια σε συγκινητικές στιγμές αλλά και στιγμές γεμάτες αγωνία και ανάγκη από ανθρώπους-στηρίγματα. Η συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία με την οικογένεια αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του απαιτητικού και όμορφου αυτού ρόλου, στην κατανόηση και αναγνώριση συμπεριφορών που αποβαίνουν θετικές αλλά και την διαχείριση πιο αδύναμων μεθόδων.

Οι υπηρεσίες αφορούν την υποστήριξη και ενδυνάμωση, μέσω της συμβουλευτικής σε καταστάσεις αντιμετώπισης οικογενειακών ζητημάτων, ώστε τα μέλη της να στηριχθούν, αποκτήσουν χώρο να εκφράσουν θέματα και να εκφραστούν, να έχουν επίγνωση της συναισθηματικής τους κατάστασης, να αναγνωρίσουν το πλαίσιο του ζητήματος που προκαλεί δυσφορία και να αποπειραθεί να διερευνήσουν και να υιοθετήσουν κατάλληλες για εκείνα, πρακτικές επίλυσης για το παρόν και για το μέλλον.

Οι συνεδρίες αποβλέπουν ευρύτερα στην ενίσχυση και φροντίδα των γονέων αλλά και της ίδιας της σχέσης τους με το παιδί. Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής που προσφέρονται, αφορούν θέματα γονεϊκότητας και ζητήματα σχέσεων με κοινωνικό προσανατολισμό. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

  • Θέματα (μόνο) γονεϊκότητας, επιμέλειας παιδιών και γονείς με εμπειρίες διαζυγίου.
  • Θέματα παιδοθεσίας και αναδοχής.
  • Θέματα γονεϊκότητας που αφορούν ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής αγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και σύνδεσης με το σώμα και τα προστατευτικά όρια.
  • Θέματα που αφορούν την σχολική κοινότητα όπως, μέλη της οικογένειας με εμπειρίες σχολικού εκφοβισμού ή και σχολική αποφυγή.
  • Συμβουλευτική σε ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες-ζευγάρια και οικογένειες με μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
  • Συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα που φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους που χρήζουν προστασία και συμπαράσταση όπως, οικογένειες με μέλη που αντιμετωπίζουν θέματα με ιατρικές και ψυχικές παθήσεις, αναπηρίες και φροντιστές γονέων τρίτης ηλικίας.
  • Δυνατότητα διασύνδεσης και παραπομπής σε δημόσιους και άλλους φορείς και δομές, στην πόλη της Θεσσαλονίκης που θα υποστηρίξουν με παράλληλο τρόπο σε διαφορετικούς τομείς με σκοπό τη σύνδεση της κοινωνικής λειτουργού, του ατόμου που υποστηρίζεται και της κοινότητας που το ενδιαφέρει και το περιβάλλει.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική

Περισσότερα

Οικογενειακή Συμβουλευτική

Περισσότερα

Κοινοτική Κοινωνική Εργασία

Περισσότερα