Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που σε κάποια στιγμή της ζωής του επιθυμεί να μπει σε μια διαδικασία διαλογικής συζήτησης έχοντας κάποιο συγκεκριμένο αίτημα που τον προβληματίζει στην εκάστοτε φάση ζωής του (άγχος, έντονη θλίψη, κρίσεις πανικού, φόβος, καταναγκασμοί, συγκρουσιακές σχέσεις, επαγγελματική εξουθένωση κ.α.) ή/και αναζητά να «συνομιλήσει» με τον εαυτό και την εαυτή της, να αναγνωρίσει και να φροντίσει τις ανάγκες του/της μέσα σε ένα πλαίσιο εχεμύθειας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ο ίδιος ο άνθρωπος, όπως κάθε ζωντανό σύστημα, έχει όλα τα εφόδια και τα αποθέματα για να αυτό- «θεραπευτεί» και η διαδικασία της ψυχοθεραπείας μοιάζει θα λέγαμε με ένα ταξίδι συμπόρευσης στην προσωπική αυτή προσπάθεια και απόφαση.

Μέσα στο πλαίσιο της συστημικής θεραπείας δημιουργείται η ευκαιρία για να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ θεραπεύτριας και θεραπευόμενου/ης με αφετηρία την ιδέα ότι κάθε βίωμα ενός ανθρώπου είναι σε άμεση σύνδεση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, τις σχέσεις ζωής του, και το ευρύτερο πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Έτσι, μέσα στις συνεδρίες έρχονται οι φωνές των σημαντικών Άλλων που συν-δημιουργούν την πραγματικότητα και την καθημερινότητα του ατόμου στη διάρκεια της ζωή του μέσα από την επικοινωνία. Τα συμπτώματα και ο ακραίος ψυχικός πόνος δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα ενδογενών διαδικασιών του ατόμου αλλά περισσότερο μοιάζει να γεννιούνται και να εκφράζονται μέσα σε ένα πλαίσιο περίπλοκων αλληλεπιδρώντων σχέσεων και συστημάτων μέσα και στο οποίο αποκτούν νόημα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική
Ψυχοθεραπεία

Περισσότερα

Ψυχοθεραπεία
Ζεύγους

Περισσότερα

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Περισσότερα