Σύμφωνα με την θεωρία της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας αναφορικά με ‘πρόσωπο στο περιβάλλον’, οι κοινότητες έχουν ισχυρή δύναμη στις ζωές των ανθρώπων και δύναται σε περιπτώσεις να ενισχύουν τους προσωπικούς μας κόσμους αλλά και σε άλλες να μας απομονώνουν.

Η κοινοτική κοινωνική εργασία, ως μορφή ομαδικής και κοινωνικής στήριξης γίνεται γέφυρα για να συνδέσει τα άτομα με τις κοινότητές τους και τα δικά τους μικροσυστήματα και για τους παραπάνω λόγους και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, πέραν των ατομικών συναντήσεων που γίνονται είτε στον χώρο της εμπνοής, είτε διαδικτυακά προσφέρονται και εξωτερικά στα εκάστοτε περιβάλλοντα, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Με κατ’ οίκον επισκέψεις  σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και άτομα τρίτης ηλικίας λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο της εμπνοής και εφόσον υπάρχει αντίστοιχο αίτημα.
  • Διασύνδεση με υπηρεσίες αναφορικά με κατευθύνσεις περί επιδοματικών πολιτικών και άλλες διοικητικές διαδικασίες.
  • Ενίσχυση του υποστηρικτικού δικτύου οικογενειών με θέματα ιατρικής φροντίδας και αναπηριών, μέσω της διασύνδεσης και συνεργασίας με ιατρικά πλαίσια και της συνοδείας και συμπαράστασης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σε εκάστοτε ιατρικά περιβάλλοντα.
  • Ενδυνάμωση της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας με δια ζώσης ή διαδικτυακές επισκέψεις σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και συνεργασία με το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό προσωπικό, για ζητήματα που αφορούν σχολικό εκφοβισμό, με σκοπό την συμπερίληψη της οικογένειας στο σχολικό πλαίσιο και τη διασύνδεση σχολείου, οικογένειας και παιδιού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική

Περισσότερα

Οικογενειακή Συμβουλευτική

Περισσότερα

Κοινοτική Κοινωνική Εργασία

Περισσότερα