Απευθύνεται σε κάθε μορφή οικογένειας (πυρηνική οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια, οικογένεια με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς κ.α.)  όπου ένα ή/και περισσότερα μέλη της βιώνουν κάποιας μορφής ψυχικό πόνο (δυσκολία, σύμπτωμα, πρόβλημα) και επιθυμούν να το συζητήσουν σε ένα πλαίσιο εχεμύθειας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Στην οικογενειακή θεραπεία ιδανικά προσέρχεται όλη η οικογένεια. Ωστόσο, είναι δυνατόν να προσέλθει και ένας διαφορετικός συνδυασμός των μελών (μόνο οι γονείς, ένας γονέας με το παιδί ή τον/ την έφηβο/η  ή μόνο ο/η έφηβος/η κλπ.) ανάλογα με τις δυνατότητες της οικογένειας αλλά και τις ανάγκες της συμβουλευτικής. Η οικογενειακή θεραπεία έχει στο επίκεντρο την ιδέα ότι σε ζωντανό χρόνο ακούγονται οι φωνές όλων των μελών σε ένα διάλογο αναφορικά με μια δυσκολία που έχει προκύψει σε κάποιο μέλος και γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της δυσκολίας και νοηματοδότησης  της μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας της οικογένειας. Παράλληλα, φωτίζονται και τα άλλα εμπλεκόμενα πλαίσια των μελών (σχολείο, εργασία, κοινωνικό περιβάλλον, πολιτισμικό-οικονομικό πλαίσιο) σε μια προσπάθεια κατανόησης της δυσκολίας και πως αυτή μπορεί να παίρνει μορφή έξω από το μικροσύστημα της οικογένειας.

Στην περίπτωση οικογενειακής θεραπείας δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα συν-θεραπείας δηλαδή η παρουσία δύο θεραπευτριών/ών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική
Ψυχοθεραπεία

Περισσότερα

Ψυχοθεραπεία
Ζεύγους

Περισσότερα

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Περισσότερα