Η συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία ως επιστήμη, εργάζεται στο εδώ και τώρα προσφέροντας ωστόσο, εφόδια και προτάσεις σε μακροχρόνιο επίπεδο. Ενδιαφέρεται για την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου και παράλληλα, φωτίζει και εξωτερικούς παράγοντες επιβάρυνσης, όπως η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, το εργασιακό περιβάλλον, οι συνθήκες διαβίωσης αλλά και η πρόσβαση σε ιατρικές και σχολικές δομές.

Στόχος της είναι να ‘συνοδεύσει’ τα άτομα να αναγνωρίζουν την κατάσταση που βιώνουν, να την αποδέχονται και να επιλέγουν να δράσουν για αυτό που είναι περισσότερο υποστηρικτικό για τα ίδια και τους ανθρώπους που αγαπούν. Ακολούθως, αναζητούνται εργαλεία υποστήριξης και προτείνονται εφαρμοσμένες ενέργειες ώστε να υπενθυμίζονται οι προσωπικές δυνάμεις αλλά και να ανακαλύπτονται νέοι τρόποι αντιμετώπισης ζητημάτων.

Επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο το άτομο, η κοινωνική λειτουργός και η κοινότητα μέσω της σύνδεσής τους με τα περιβάλλοντα που αφορούν τον άνθρωπο που ζητά στήριξη, όπως οι κρατικές δομές και οι υπηρεσίες της πόλης. Διεργασία, που βρίσκεται σε παράλληλη σκέψη με τα συναισθήματα, τις αφηγούμενες εμπειρίες και τα βιώματα του υποστηριζόμενου ανθρώπου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται, είτε στον χώρο της εμπνοής είτε διαδικτυακά αφορούν την υποστήριξη και συμβουλευτική:

  • Σε άτομα με βιώματα βίας (ενδοοικογενειακής-έμφυλης), που επιθυμούν αρωγή στην ανασύνθεση της καθημερινότητάς και συν-δημιουργία πρόσφορου έδαφος για το μέλλον.
  • Σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά ιατρικά και σωματικά ζητήματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και επιθυμούν ενημέρωση, συμπαράσταση και διασύνδεση με νέα πλαίσια και υποστηρικτικά δίκτυα.
  • Σε άτομα με μεταναστευτική ή και προσφυγική εμπειρία (Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας), που χρειάζονται ένα πλάνο υποστήριξης με σκοπό την συμπερίληψή τους στην ελληνική κοινωνία, την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την διασύνδεση με υπηρεσίες για την έκδοση απαραίτητων διοικητικών εγγράφων.
  • Σε άτομα που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και χρειάζονται πληροφόρηση για την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, Cover letter και δημιουργία LinkedΙn.
  • Σε νεαρά ενήλικα άτομα που επιθυμούν συμβουλευτική αναφορικά με εκπαιδευτικά, σπουδαστικά ζητήματα και προβληματισμούς σχετικούς με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανακάλυψη και εξέλιξη του επαγγελματικού εαυτού.
  • Εκπαιδευτικές συνεδρίες-Info Sessionsγια άτομα που σπουδάζουν ή ασκούν κοινωνική εργασία και άτομα που συνδέονται εθελοντικά σε πλαίσια κοινωνικής προσφοράς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική

Περισσότερα

Οικογενειακή Συμβουλευτική

Περισσότερα

Κοινοτική Κοινωνική Εργασία

Περισσότερα