Υπάρχουν στιγμές, που προκύπτουν προβλήματα στη ζωή, τα οποία πέραν από ατομικά, αποτελούν από μόνα τους και κοινωνικά ζητήματα και δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων. Για παράδειγμα, οι οικονομικές δυσκολίες, ο σχολικός εκφοβισμός, ο ρατσισμός ή οι χρονοβόρες ιατρικές διαδικασίες, μπορεί να αποτελούν συνθήκες επιβάρυνσης, σε άτομα που αντιμετωπίζουν ήδη μία ευάλωτη κατάσταση ή μια φορτισμένη περίοδο ζωής.

Στην εμπνοή, κοινωνική στήριξη θεωρούμε την σύνδεση της συμβουλευτικής και της κοινωνικής εργασίας για ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα σε ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο. Αυτό, καθώς, για την υποστήριξη ανθρώπων με αντίστοιχα αιτήματα, πιστεύουμε πως πέρα από το άτομο, σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωσή του, διαδραματίζει και η κοινότητα και οι πόροι, που εκείνη διαθέτει. Απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η αντίληψη πως τα άτομα μπορούν να ανταπεξέλθουν στα θέματα που τα απασχολούν, παρόλο που βρίσκονται σε ένταση και μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα που αρκετές φορές δυσκολεύει, παρά υποστηρίζει.

Η ενδυνάμωση ατόμων μέσω της κοινωνικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ξεκινά με τη συγκατασκευή ενός πλάνου με συγκεκριμένη στοχοθεσία ανάμεσα στην Κοινωνική Λειτουργό και τον άνθρωπο που ζητά αρωγή και η μεθοδολογία της, ενέχει στοιχεία κοινωνικής εργασίας και της συμβουλευτικής δια μέσου της συστημικής προσέγγισης.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται εβδομαδιαίες ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες συμβουλευτικής (ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική), ομαδικές και κοινοτικές συναντήσεις (Κοινωνική Εργασία με ομάδες και κοινοτική Κοινωνική Εργασία) με βασικά εργαλεία τα βιωματικά παιχνίδια και την επαφή με την τέχνη.

Σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι το επιθυμούν προσφέρονται συνεδρίες με την συμβολή της Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπεύτριας με σκοπό τη συνεργασία της ομάδας της εμπνοής, Κοινωνική Λειτουργό με Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια, με στόχο την ολιστική και διεπιστημονική υποστήριξη του ατόμου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική

Περισσότερα

Οικογενειακή Συμβουλευτική

Περισσότερα

Κοινοτική Κοινωνική Εργασία

Περισσότερα